Kouluasioiden tarkastusviraston suuri kyselytutkimus alkaa

Tammikuussa 2016 Ruotsin kouluasioiden tarkastusvirasto Skolinspektionen käynnistää suuren kyselytutkimuksen, johon osallistuu alkuvaiheessa neljäsosa maan kouluista.

 
Tutkimus on suunnattu oppilaille, vanhemmille ja pedagogiselle henkilöstölle. 
 
Skolinspektionen tarkastaa säännöllisesti kaikki Ruotsin koulut varmistaakseen, että niissä noudatetaan toimintaa säänteleviä lakeja ja sääntöjä. Tavoitteena on edistää kaikkien oppilaiden yhdenvertaista oikeutta hyvään koulutukseen ja turvalliseen oppimisympäristöön. Koulukysely toteutetaan kahden vuoden mittaan kaikissa Ruotsin peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Yhden vuoden aikana kyselyyn vastaa noin 300 000 henkilöä. Kohderyhmänä ovat peruskoulun 5. ja 9. luokan oppilaat sekä lukiokoulujen toisen vuoden oppilaat. Lisäksi kyselyyn osallistuu vanhempia ja kasvatushenkilökuntaa. Vain pieneen osaan kouluista tehdään valvontakäynti kyselyn toteuttamista seuraavalla lukukaudella. 
 
Lisää aiheesta (ruotsiksi)