Koulutetun työvoiman tarve kasvanut monilla aloilla

 
Elinkeinoelämä tarvitsee henkilöstöä, joilla on oikea koulutus ja pätevyys. Siksi ammatilliset korkeakoulutusohjelmat on suunniteltava läheisessä yhteistyössä työelämän ja elinkeinoelämän kanssa. Ammatillisen korkeakoulutuksen saanutta työvoimaa tarvitaan lähivuosina mm. elektroniikka-alalla, kemian ja biotekniikan alalla, hoitoalalla sekä hotelli-, ravintola- ja matkailualalla. Kaupan alalla tarvitaan ammattitaitoisia myyjiä. Myös alakohtaisten talous- ja johtajuuskoulutusten kysyntä on suuri, samoin tietotekniikkaosaamisen. Koulutusanalyysi kertoo myös, millä koulutusaloilla kysyntä vähenee tai pysyy ennallaan.