Kouluttautuminen kiinnostaa, mutta sen tiellä on esteitä

 

 

Koulutuksen arviointeja suorittava tutkimuslaitos Danmarks Evalueringsinstitut on julkaissut tutkimuksen, jossa selvitettiin, mitkä tekijät vaikuttavat tutkintoa vailla olevien henkilöiden päätökseen hankkia tai olla hankkimatta ammattitutkinto. Tutkimukseen osallistui noin 50 000 25–54-vuotiasta vastaajaa, joilla ei ole tutkintoa. Noin 20 % vastasi olevansa erittäin tai jossain määrin motivoituneita kouluttautumaan.

Vuonna 2014 toteutetun tutkimuksen tarkoituksena oli hankkia lisää tietoa tutkintoa vailla olevien henkilöiden kouluttautumismahdollisuuksista ja -motivaatiosta sekä kouluttautumisen esteistä. Erityisesti tutkimuksessa painotettiin näiden ihmisten omia kokemuksia. Raportti antaa tietoa mm. siitä, keitä tutkintoa vailla olevat ovat ja miten ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt jakautuvat eri ryhmien ja ammattialojen kesken.

Tutkimuksen mukaan ammattitutkinnon hankkimiseen motivoivia tekijöitä ovat muun muassa seuraavat:

  • ammattitutkinnon suorittaminen tuntuu koulutuksen sisällön puolesta mahdolliselta
  • työttömyyden uhka arvioidaan suureksi tai hyvin suureksi
  • yksi tai useampi työkaveri on rohkaissut aloittamaan opiskelun.

Kouluttautumisen esteitä taas ovat mm. seuraavat tekijät:

  • opiskelu olisi liian suuri taloudellinen rasite
  • opiskelu olisi vaikeaa sovittaa yhteen nykyisen työn kanssa
  • nykyinen työ ei edellytä ammattikoulutusta.

Raportissa ehdotetaan keinoja, joilla kouluttautumismotivaatiota voidaan edistää mm. ohjauksen ja motivoinnin avulla.

Lataa raportti täältä (tanskaksi)