Koulutukseen osallistuvien osuus islantilaisista pieneni

 

Vuonna 2003 osallistujia oli 22,3 %, huipussaan osuus oli vuonna 2006 (27,7 %), ja vuonna 2012 se oli 27,1 %.

Vuonna 2013 Islannissa 41 900 ikäryhmään 25–64 kuuluvaa henkilöä, eli 25,6 % tästä väestöryhmästä, osallistui jonkinlaiseen opettajan johdolla järjestettyyn koulutukseen joko oppilaitoksessa tai muualla. Määrä pieneni 1700:lla vuodesta 2012. Vuoteen 2013 asti koulutukseen osallistuvien osuus 25– 64-vuotiaista nousi vuodesta 2003. 

Ikäryhmään 16–74 kuuluvasta väestöstä 30,9 % (70 000 henkilöä) osallistui koulutukseen vuonna 2013, mikä on 1700 vähemmän kuin edellisvuonna. Osallistujista suurin osa on naisia. Vuonna 2013 25–64-vuotiaista naisista koulutukseen (mukaan lukien formaali koulutus) osallistui 29 % mutta saman ikäryhmän miehistä vain 22,3 %.

Lähde: Islannin tilastokeskus