Koulutuksen järjestäjien laatutyö Ruotsin ammattikorkeakoulujärjestelmässä

 

Raportissa kuvaillaan eri työtapoja ja konkreettisia esimerkkejä siitä, miten koulutuksen järjestäjät tällä hetkellä työskentelevät asetettujen laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Ammattikorkeakoulujärjestelmään kuuluvat koulutusohjelmat eroavat muista ruotsalaisista koulutusmuodoista siinä, että sääntöihin perustuva säätely on suhteellisen vähäistä. Ammattikorkeakoulutuksen laadun varmistaminen ei perustu yksityiskohtaisesti määriteltyyn, samankaltaisuutta korostavaan näkemykseen, vaan se on luotava dynaamisessa prosessissa, jossa ammattikorkeakoulujärjestelmän eri toimijat, valtio, koulutuksen järjestäjä, työelämä ja opiskelijat yhdessä määrittelevät mistä hyvä laatu koostuu kunkin yksittäisen koulutuksen kohdalla.

Raportissa käsitellään kolmea laadun kannalta tärkeiksi katsottua ominaisuutta.
Johtajuus: selkeä vastuunjako edistää tehokasta, tuloksellista toimintaa.
Dokumentaatio: Ensimmäinen askel kaikessa laadunvarmistustyössä on kirjata suunnitellut laadunedistämistoimet.
Osallisuus: On tärkeää hyödyntää kaikkien koulutuksen intressiryhmien tietotaitoa ja kokemusta myös koulutuksen loppumisen jälkeen.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): Yhmyndigheten.se