Koulutus kehittyy

 

Tanskan opetusministeriön ja alueiden etujärjestön (Danske Regioner) yhteisessä julkaisussa kuvaillaan 22 aikuispedagogiikan alan kehityshanketta. Hankkeet liettyvät 10 painopistealueeseen, joihin kuuluvat mm. joustavien opetusmuotojen kehittäminen ja levittäminen, opintojen keskeyttämisen ehkäiseminen, lahjakkuuden kehittäminen ja joustava siirtyminen koulutusohjelmasta toiseen.

Lisää aiheesta (tanskaksi) ministeriön sivuilta: Uvm.dk