Koulutus nosteessa Grönlannissa

Vuosien 2002 – 2012 tilastot osoittavat, että grönlantilaisten koulutustaso on nousussa. Vuonna 2012 34,7 % aikuisväestöstä oli suorittanut peruskoulun jälkeisen tutkinnon. Vuonna 2002 ammattitutkinnon oli suorittanut 6902 grönlantilaista, ja vuonna 2012 luku oli noussut 8179:ään. Opinnot keskeyttäneiden lukumäärä puolestaan laski: vuonna 2002 opiskelun jätti kesken 2652, mutta vuonna 2012 luku oli 2375.

 

Luvut ovat peräisin Grönlannin tilastokeskuksen julkaisusta ”Väestön koulutusprofiili 2012”. Julkaisussa tarkastellaan väestön koulutusasteen kokonaiskehitystä uuden kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED 2011:n mukaisesti. 

Linkki julkaisuun (tanskankielinen): www.stat.gl/UDD201303/p1