Koulutus on kivijalka

 
Suomalaiset tulkitsevat sivistystä nyt ja tulevaisuudessa. Sarja juhlistaa Soulin kustantajan Kansanvalistusseuran 140 vuotista historiaa.

Suomalaiset tulkitsevat sivistystä nyt ja tulevaisuudessa. Sarja juhlistaa Soulin kustantajan Kansanvalistusseuran 140 vuotista historiaa.Sivistys on enemmän kuin pelkkää oppineisuutta. Se on osa hyvää elämää, jossa olennaista on elämän jatkuvuuden turvaaminen.

Sivistys sisältää sekä suvun jatkamisen – johon kuuluu taas lähimmäisestä huolehtiminen ja lähimmäisen rakkaus – että luonnon suojelun. Lähimmäisestä huolehtiminen ja ympäristön pitämisen elinkelpoisena edellyttävät itsestä huolehtimista, oman osaamisen monipuolista lisäämistä ja fyysisen kunnon vaalimista.

Tulevaisuuden osaamistarpeita on yhä vaikeampi, jopa lähes mahdotonta ennakoida työelämän nopean muuttumisen takia. Tärkeintä näyttävät olevan halu ja mahdollisuus jatkuvaan uuden oppimiseen. Suomalainen koulutusjärjestelmä tarjoaa siihen hyvän pohjan tähän lähes kaikille 18 ikävuoteen asti jatkuvana laadukkaana ilmaisena palveluna. Sen jälkeenkin yhteiskunta antaa mahdollisuuden kaikille halukkaille jonkinlaiseen opiskeluun ja itsensä kehittämiseen.

Osanottajille ilmainen tutkintoon johtava koulutus on ainutlaatuinen maailmassa. Senkin jälkeen vapaan sivistystyön oppilaitokset tarjoavat mahdollisuuden kohtuuhintaiseen monipuoliseen itsensä kehittämiseen.

Ammatillinen täydennyskoulutus työuran eri vaiheissa, johon suomalaisista yli puolet vuosittain osallistuu, on osittain työnantajien, osin henkilöiden itse kustantamaa tulevaisuudessakin.”

Kauko Hämäläinen on professori emeritus ja Kansanvalistusseuran hallituksen puheenjohtaja.

Kuva: Anne Nisula

The post Koulutus on kivijalka appeared first on Souli.