Koulutusaiheinen konferenssi Grönlannissa

 

Lähes 100 osanottajaa eri oppilaitoksista ja yrityksistä oli saapunut paikalle tuomaan antinsa koulutuksen tulevaisuudesta käytävään keskusteluun.
Grönlannissa käynnistettiin vuonna 2006 koulutussuunnitelmaksi kutsuttu erityinen koulutuspanostus, jonka tavoitteena on parantaa väestön koulutustasoa.
 Vuoteen 2012 asti koulutussuunnitelman painopisteenä on nuorten siirtyminen peruskoulusta toisen asteen opintoihin ja ammattitutkintoa vailla olevien ohjaaminen koulutukseen. Tällä hetkellä meneillään on esimerkiksi tutkintoa vailla oleville aikuisille suunnattuja rakennusalan kursseja.
Vuonna 2010 aloitettiin myös aiemmin hankittuun osaamiseen liittyvä kokeilu Etelä-Grönlannissa. Myös tämän hankkeen tarkoituksena on parantaa kouluttamattomien aikuisten ammattitaitoa.
Vuoden 2013 suunnitelmissa on aloittaa myös korkeakoulutusta koskevia hankkeita. Jo aloitettuja hankkeita on kuitenkin tarkoitus jatkaa myös vuoden 2013 jälkeen.
Koulutussuunnitelman mukaisesti laaditaan alueellinen strategia työvoiman ammattitaidon parantamiseksi niin, että se vastaa tulevaisuuden elinkeinorakennetta. Tavoitteena on taata työvoimaa sekä tämänhetkisille kasvualoille, kuten sosiaali- ja terveysalalle ja rakennusalalle, että tulevaisuuden kasvualoille, kuten nopeasti kasvavalle raaka-ainesektorille. Myös suunnitteilla olevan alumiinitehtaan perustaminen Maniitsoqiin edellyttäisi koulutettua työvoimaa.
Suunnitelman etenemisestä raportoidaan puolivuosittain. 

Syksyn 2010 raportti tanskaksi: Nanoq.gl 

Lue myös artikkeli konferenssista (tanskaksi): Sermitsiaq.ag