Koulutusalan viranomaisorganisaatio uudistuu 1.7.2008

 
Uusi itsenäinen valvontavirasto, Skolinspektionen, hoitaa koulutuksen valvonta- ja tarkastustehtäviä.
Uusi valtiollinen opetusvirasto, Skolverket, johtaa julkisen koulutussektorin seurantaa ja arviointia, vastaa määräysten ja ohjeiden laatimisesta, kansallisista kokeista, vapaakoulujen toimiluvista ja valtionapujen hallinnoinnista.
Uusi erityisopetusvirasto, Myndigheten för specialpedagogik hoitaa erityisjärjestelyitä tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten opetukseen liittyviä asioita.
Koulutusalan kehittämisvirasto (Myndigheten för skolutveckling MSU) ja kansallinen joustavan oppimisen keskus (Nationellt centrum för flexibelt lärande CFL), lakkautetaan. Joitakin ydintehtäviä, kuten painopistealueiden yleinen kehittämistuki ja osa IT-tuesta, siirtyy uuteen opetusvirastoon. Yhteensä noin 40 % MSU:n ja 15 % CFL:n toiminnasta siirtyy muille valtion virastoille. Se osa toiminnasta, joka ei enää kuulu valtion vastuulle, lakkautetaan. 
Organisaatiomuutoksen tavoitteena on selkeämpi viranomaisjärjestelmä, jolla pyritään turvaamaan ruotsalaisen koulutuksen laadukkuus ja tasa-arvoisuus. Järjestelmä vastaa paremmin kansalaisten tarpeisiin, kun koulutusta hoitavien viranomaistahojen määrä pienenee ja niiden tehtävät selkiytyvät.
Lisätietoa: www.regeringen.se/sb/d/9421/a/91310;jsessionid=a8-0IFq9dkVf