Koulutushanke käyntiin Reykjavikin Breidholtissa

 

Reykjavikiin kuuluvassa kaupunginosassa Breidholtissa toteutetaan kokeiluhanke, jonka päätavoitteena on nostaa islantilaisen työvoiman koulutustasoa ja lisätä paikallisia palveluita. 

Johtoryhmä, johon kuuluu edustajia koulutuselämästä, tymömarkkinajärjestöistä, opetusministeriöstä ja Reykjavikin kaupunginhallinnosta on hyväksynyt hankesuunnitelman ja laatinut toimenpide-ehdotuksia.  Toimenpiteiden tarkoituksena on laajentaa ja parantaa alueen asukkaille tarjolla olevia palveluita yhteistyössä kaupungin viranomaisten, toisen asteen oppilaitosten, ammattiyhdistysten ja aikuisten opintokeskusten kanssa. Tavoitteena on: 

  • Lisätä kouluttautumista ja edistää aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista pelkän peruskoulun suorittaneiden henkilöiden osalta; 
  • vahvistaa maahanmuuttajien islannin kielen ja yhteiskuntatietouden osaamista ja samalla edistää ulkomailla hankitun koulutuksen ja osaamisen tunnustamista; sekä
  • edistää asukkaiden vuoropuhelua ja osallistumista paikallisyhteisössä järjestettävään koulutukseen ja opetukseen.