Koulutuspoliittinen keskustelu antaa yksipuolisen kuvan työläismiehistä

Työläistaustaiset miehet osallistuvat heikosti koulutukseen, ja koulutuspolitiikassa heitä pidetään haasteellisena ryhmänä.

 

Näin toteaa Toni Kosonen Itä-Suomen yliopistossa tarkastetussa tuoreessa väitöskirjassaan. Kososen mukaan tällainen ongelmakeskeinen keskustelu perustuu yksipuoliseen käsitykseen työläismiehistä ja mieheydestä.

Toni Kosonen haastatteli tutkimukseensa 30–64-vuotiaita miehiä, jotka olivat osallistuneet miesvaltaisten teknisten alojen aikuiskoulutukseen. Kososen mukaan nämä miehet ovat hyvin tietoisia koulutusyhteiskunnan asettamista jatkuvaan koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvistä odotuksista ja velvollisuuksista. Suurin osa haastatelluista miehistä myös asennoitui myönteisesti ammatilliseen aikuiskoulutukseen.

Linkki väitöstutkimukseen