Koulutusrahasto perustetaan

 

Koulutuskeskus jakaa Islannin parlamentin osoittamia määrärahoja pääosin kolmeen tarkoitukseen:
1) Koulutuksen järjestäjille opetuksen ja kurssien järjestämisestä koituviin kuluihin
2) Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen ja opinto- sekä uraohjaukseen
3) Tukea aikuiskoulutukseen liittyviin innovaatioihin ja kehityshankkeisiin

Koulutusrahaston varojen hallinnoinnista vastaa rahaston johtokunta, joka myös julistaa koulutus- ja kurssimäärärahat haettavaksi.

Lisätietoa:
www.nordvux.net/page/812/nordiskarbetsgruppforkompetensutveckling.htm