Koulutussäästöt hylättiin

 

Hallituksen esitys lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen sekä aikuiskoulutuksen rahoituksen uudistamisesta on rauennut eduskunnassa. Eduskunta kumosi myös hallituksen esityksen koulutuksen järjestäjäverkoston rakenneuudistuksesta.

Rahoitus- ja rakenneuudistuksen tavoitteena oli saavuttaa noin 260 miljoonan euron säästöt. Rakenneuudistus olisi merkinnyt, että kaikki lukio-, ammatti- ja aikuiskoulutuksen järjestäjät olisivat joutuneet hakemaan uudestaan järjestäjälupaa. Tämän pelättiin johtavan monien lukioiden ja ammattikoulujen lakkauttamiseen.

Lisää aiheesta