Koulutusta ja tukea 1500:lle irtisanotulle

 
Koulutusten sisällön on tarkoitus vastata aikuisten toisen asteen ammattikoulutusta. Näin ollen niihin voi sisältyä syventäviä ja laaja-alaisia ammattiopintoja.
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat ilmoittautuneet työttömiksi työnhakijoiksi. Koulutuksen aikana he eivät saa opintotukea vaan työllistämistukea, joka yleensä vastaa suuruudeltaan työttömyystukea.
Suurin osa rahoista saadaan Euroopan globalisaatiorahastolta. Varoilla saadaan noin 1000 uutta aloituspaikkaa ammattisuuntautuneeseen aikuiskoulutukseen. Lisäksi noin 500 henkilöä saa muuta koulutusta, ohjausta ja tukea yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan aloittamiseen.
www.regeringen.se/sb/d/11990/a/134071