Koulutusta ja työtä vailla olevat nuoret politiikan keskipisteessä

Tanskan hallitus asetti tammikuussa asiantuntijaryhmän ideoimaan parempia väyliä nuorisoasteen koulutukseen.

 

Asiantuntijaryhmän tehtävänä on laatia suosituksia paremmista ja suoremmista koulutuspoluista. Tavoitteena on vähentää koulupudokkaiden ja koulutuksen ulkopuolelle jättäytyvien määrää. Asiantuntijaryhmän perustamisen taustana on se, että Tanskassa on 70 000 15–29-vuotiasta, joilta puuttuu sekä työpaikka että tutkinto ja jotka eivät ole opiskelijoita eivätkä varhaiseläkkeellä. Koulutusta vailla olevien ryhmälle on ominaista se, että valtaosa siihen kuuluvista on poikia ja että monilla on huono tanskan ja matematiikan arvosana peruskoulusta. Lisäksi suurella osalla ryhmään kuuluvien nuorten vanhemmista ei ole tutkintoa. Maantieteellisesti ryhmä on jakautunut epätasaisesti. Tutkintoa vailla olevien ryhmään kuuluvien osuus ikäryhmästä on suurin Kööpenhaminan laitamilla ja esikaupungeilla, mutta määrällisesti heitä on eniten Kööpenhaminassa.