Koulutusta kalastajille

 

Kalastajille suunnattu oppimisympäristö tarjoaa kalastusalaan liittyviä opintomahdollisuuksia yhteistyössä yritysten ja koulutuksen tarjoajien kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on tarjota aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AHOT) ammattikalastajille, jotka eivät ole suorittaneet toisen asteen tutkintoa. Osallistujille hyväksiluetaan AHOT-menettelyssä todennetun osaamisen pohjalta opintoja merenkulun ja kalastusalan sekä muiden alojen opinnoissa. Lisätavoitteena on kannustaa osallistujia elinikäiseen oppimiseen.

Syksystä 2015 lähtien tarjolla on koulutusta toisen asteen oppiaineissa, tietotekniikassa ja englannin kielessä. Koulutus räätälöidään sopivaksi kalastajien tarpeisiin ja heidän työympäristöönsä. Halutessaan osallistujat voivat ottaa yhteyttä elinikäisen oppimisen keskuksissa toimiviin opinto-ohjaajiin saadakseen lisätietoja.

Hankkeen kumppaneita ovat Islannin elinikäisen oppimisen keskukset ja koulutusrahasto Sjómennt. Kumppaniyrityksiin kuuluu useita suuria kalastusalan yrityksiä.