Koulutustoimen viranomaisrakenteisiin muutoksia

 
Hallitus on päättänyt selvittää koulutustoimen viranomaisrakenteiden muuttamista.   Hallituksen ehdotuksen mukaan koulujen kehitysvirasto ja CFL (Nationellt centrum för flexibelt lärande) lakkautetaan ja niiden ydintehtävät siirtyvät tuki- ja kehitysvirastolle (Kouluvirasto). Muutosten on tarkoitus astua voimaan 1. heinäkuuta 2008. Selvitysmieheksi on nimitetty Hans Forsell, joka on aiemmin toiminut Korkeakoulujen palveluviraston (VHS) johtajana.
Lisätietoa ruotsiksi: www.regeringen.se/sb/d/8936/a/78954