Koulutustori

 
Islannin työelämän koulutuskeskuksen (FA) hallitus päätti syksyllä 2008 perustaa työryhmän valmistelemaan tukitoimia talouskriisin takia työttömäksi jääneille. Työryhmässä on edustajia ammattijärjestöjen ja elinkeinoelämän keskusliitoista, työministeriöstä, opetusministeriöstä, koulutussäätiöistä jne. Työryhmä on mm. perustanut verkkosivuston, jonka nimi on Menntatorg (koulutustori).
www.menntatorg.is