Koulutusuudistus tuo ammattikouluihin pääsyvaatimukset ja uusia koulutusmuotoja

24. helmikuuta 2014 Tanskan hallitus sopivat yhdessä parlamentin laajan enemmistön kanssa ammattikoulutusuudistuksesta. Kansankäräjien puolueista vain Yhtenäisyyslista jättäytyi sopimuksen ulkopuolelle. Uudistus on osa hallituksen pyrkimystä lisätä ammattikoulutukseen hakeutuvien nuorten osuutta 25 %:lla vuoteen 2020 mennessä.

 

Uudistuksen myötä ammattikoulutukseen pääsy edellyttää jatkossa äidinkielen ja matematiikan hyväksyttävää suorittamista. Uudistukseen sisältyy myös kaksi uutta ammattikoulutusmuotoa. Toinen niistä on suunnattu yli 25-vuotiaille aikuisille, joilla on vähintään kahden vuoden työkokemus opiskeltavalta alalta. Koulutusohjelma on standardoitu, eikä siihen sisälly peruskoulutusjaksoa eikä työharjoittelua jotka normaalisti ovat osa mmattitutkintoa. Toinen uutuus, yhdistelmänuorisokoulutus, on suunnattu 15-24-vuotiaille nuorille joilla ei ole tiedollisia, sosiaalisia tai henkilökohtaisia edellytyksiä tavallisen ammattitutkinnon tai lukion suorittamiseen. Lisäksi uusi EUX-koulutus mahdollistaa lukion ja ammattitutkinnon yhtäaikaisen suorittamisen. 

Sekä ammattiliittojen keskusjärjestö LO että Tanskan kauppakamari ovat suhtautuneet myönteisesti uudistukseen, muun muassa sen sisältämiin uusiin pääsyvaatimuksiin ja mahdollisuuteen suorittaa lukio ja ammattitutkinto samanaikaisesti.

Lue lisää uudistuksesta (tanskaksi): Uvm.dk
Koko sopimusteksti (tanskaksi): PDF