Kouluvirasto vastuuseen koulujen kehittämisestä

 
Vastuu koulujen kehittämisestä on siirtynyt takaisin Ruotsin kouluvirastolle (Skolverket), koska aiempi koulujen kehitysvirasto lakkautettiin. Uudistettu kouluvirasto seuraa, arvioi, ohjaa ja kehittää koulujen toimintaa ja toteuttaa uudistuksia.
LINKKI