Kraftfulle dager på Samsø

Samsø energiakademi var vertskap for andre samling for Utdanning for bærekraftig utvikling i juni 2016.

 

Akademiet har en eventyrlig historie: Det startet i 1998. Kreative hjerner ønsket å gjøre øya bærekraftig; selvforsynt med energi, arbeidsplasser, ny kunnskap og gode eksempler på et godt grønt, godt liv. Nå er øya og Energiakademiet verdensberømte for sine resultater og kreative utvikling. 

Deltakerne i Utdanning for bærekraftig utvikling fikk oppleve hva involvering av folk i nærmiljøet betyr for utviklingen og endringer av et lokalsamfunn. Men ikke minst fikk de innblikk i metoder for å bygge felleskap, engasjere og benytte kompetanse og erfaring som finnes der vi bor og lever.NVL-nettverket samarbeider med utdanningen for å bidra til utvikling av en pedagogikk som ser og styrker sammenhengen mellom teori og praksis. Målet er gjennom kunnskap, formidling og involvering å skape gode, bærekraftige nærmiljøer.