Kraftig ökning av vuxenstuderande inom grundläggande färdigheter

Satsningarna på grundläggande färdigheter för vuxna ger resultat i Finland.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Under det senaste året har antalet vuxna som studerar grundläggande färdigheter vuxit rejält.

Under 2018 studerade 3 725 finländare inom detta område, vilket är nära på en fördubbling jämfört med 2013. Många läser in ett enskilt ämne som blev på hälft under grundskolan eller gymnasiet, en del kompletterar sin yrkesutbildning.

I Finland erbjuds grundläggande utbildning av folkhögskolor och vuxengymnasier.