Kære læser

 

 
13-05-2009

Det er alvorligt, da underviserne spiller en afgørende rolle for at sikre kvalitet og effektivitet inden for voksenuddannelse. Desuden har deres arbejde afgørende indflydelse på deltagernes motivation til også i fremtiden at give sig i kast med mere uddannelse. Den problematik beskriver Marcella Milana og Anne Larson, begge Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet i dette nummer af Dialogweb.

Vi sætter denne gang fokus på netop forskning samt kreativitet og rapporterer blandt andet fra den tredje nordiske forskerkonference inden for voksenuddannelse, som fandt sted i Danmark i slutningen af april. Læs mere både i dette Dialogweb og på NVL’s temaside.