Kære læser

 

Det er alvorligt, da underviserne spiller en afgørende rolle for at sikre kvalitet og effektivitet inden for voksenuddannelse. Desuden har deres arbejde afgørende indflydelse på deltagernes motivation til også i fremtiden at give sig i kast med mere uddannelse. Den problematik beskriver Marcella Milana og Anne Larson, begge Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet i dette nummer af Dialogweb.

Vi sætter denne gang fokus på netop forskning samt kreativitet og rapporterer blandt andet fra den tredje nordiske forskerkonference inden for voksenuddannelse, som fandt sted i Danmark i slutningen af april. Læs mere både i dette Dialogweb og på NVL’s temaside.