Kære læser

 

Skuffelsen og frustrationen herskede blandt såvel NGO’ere som mange regeringsledere og embedsmænd, da alle pakkede kufferten og rejste hjem.

På alle niveauer går arbejdet for at sikre en mere bæredygtig udvikling nu ikke desto mindre videre. En af lærerne af COP 15 er tilsyneladende, at miljø, bæredygtig udvikling og klimaudfordringen er alt for vigtige spørgsmål til, at de kan overlades til politikerne. Og måske er folkeoplysningen foreløbig mislykkedes inden for sit felt, både hvad angår virkemidler og resultat, påpeger leder af den norske Idébanken, Kai Arne Armann i dette nummer af Dialogweb.

Under overskriften ”Efter COP 15” giver blandt andre nøglepersoner inden for de folkelige organisationer i Norden i dette nummer af Dialogweb deres bud på udfordringer og muligheder for de kommende år, når det gælder at skabe en større bevidsthed og øge handlekompetencen i miljøspørgsmål, inden for forskellige sektorer af samfundet.

Samtidig kan vi glæde os over, at uanset det magre resultat i København, arbejder politikerne også videre mod mere ambitiøse internationale aftaler. Fordi der er både øget sikkerhed, penge og arbejdspladser i grøn vækst. Og fordi mange af politikerne også kerer sig om miljøet.

Held og lykke til værterne i Cancun, Mexico med COP 16!