Kære læser

 
Stiller man i dag et forslag på portalen og får bare én anden borger til også at stemme for, bliver ideen sendt til et af landets ministerier. ”Today I decide” har udviklet sig til en slags åben tænketank, mener nogle, hvor blandt andet forslag om grønne cykelruter i byerne, gratis offentlig transport for gravide, legalisering af aktiv dødshjælp eller forbedringer af uddannelsessystemet kommer til diskussion.
Også i de nordiske lande er vi nødt til hele tiden at se kritisk på, hvordan vores demokrati fungerer. Tidligere har folkeoplysningen spillet en vigtig rolle i at skabe et inkluderende samfund med aktivt medborgerskab. Men tiderne ændrer sig, og der er brug for nytænkning af både ambitioner, rolle og metoder, hvis folkeoplysningen fortsat for alvor vil sætte sit selvstændige præg på debatten og samfundsudviklingen, konkluderer DEMOS 2006-projektet. Herfra bliver der blandt andet peget på, at brug af tænketanke på lokalt såvel som på nationalt plan kan være et middel til at stimulere aktiv deltagelse.
I dette nummer kan du desuden læse om særlige initiativer for at fremme aktivt medborgerskab og skabe ligeværdige vilkår for borgere i isolerede og tyndt befolkede områder som den ålandske skærgård. Resultaterne glæder både borgerne og myndighederne.