Kreativitet viktig for samskapende læringsprosesser

Fulltegnet seminar om Engasjerende kursdesign for voksenlærere ble arrangert i Oslo i april. Hvordan skape engasjement, samarbeid og samskapning? Kursleder Hróbjartur Árnason demonstrerte dette gjennom kursets oppbygging og innhold.

 
Engasjerte kursdeltakere på Litteraturhuset i Oslo, fredag 5. april. Foto: Hróbjartur Árnason Engasjerte kursdeltakere på Litteraturhuset i Oslo, fredag 5. april. Foto: Hróbjartur Árnason

Hróbjartur Árnason, assisterende professor ved Islands Universitet, baserer sine metoder på egne erfaringer med undervisning innenfor akademia og i privat og offentlig sektor, og på egen forskning. Han har, med voksnes livslange læring som spesialfelt, forsket på gruppelæring, fleksibel læring og nettbasert læring. Kreativitet spiller en viktig rolle for å skape en gruppedynamikk som bidrar til deltakelse i egen og andres læring, ifølge Arnason.  

I tillegg er han opptatt av hva som skal til for å veilede kursdeltakere til selvstyrt læring. 

På seminaret var det fokus på både praktisk design av kurs og på hvordan man kan analysere og legge til rette for deltakernes ulike behov. Kursdeltakeres behov og motivasjon kan variere mye, noen sendes mer eller mindre motvillig på kurs mens andre har stor grad av indre motivasjon for å lære. Deltakerevalueringen viser at seminaret ble oppfattet som både inspirerende og interessant. 

Arrangør var Voksenopplæringsforbundet (VOFO) i samarbeid med Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL). Målgruppen var lærere og instruktører med ansvar for utvikling og gjennomføring av stedsbasert og digital voksenopplæring.