Kriminaliteten speglar samhället

 

– Kriminalitet är en social produkt och ser ut såsom samhället gör, sade Aromaa.
Han presenterade statistik som bl.a. visar att 50 procent av internerna har ADHD eller därmed jämförbara störningar medan andelen i hela samhället är bara några procent, två tredjedelar lider av psykiska störningar, 70-80 proc. är beroende av alkohol och hälften har ett drogberoende medan upp till 90 proc. är blandmissbrukare och hälften har Hepatit C. Enligt experterna behöver 90 proc. av alla interner medicinsk behandling (även om de inte alltid själva är av samma åsikt).

Brobygge viktigt

Aromaa konstaterade också att undervisning i fängelser alltid borde kopplas till något visst ändamål.
– Kunskaper kan alltid missbrukas, den som kan göra en video kan både göra en Muhammedvideo och en undervisningsvideo.
Han påpekade också att man borde bygga en bättre bro mellan fängelset och yttervärlden för att åstadkomma bättre undervisning.
– Fängelset är ingen bra plats för att integrera en person i samhället och vi har tyvärr
inte skött eftervården bra i Norden, sade Aromaa, som betonade att tredje sektorn har en mycket viktig roll i det sammanhanget.