Krisen skal sætte skub i efteruddannelse

 

Oven på flere års voldsom travlhed blev der i sensommeren sidste år pludselig meget stille i den række byggemarkeder og trælasthandler i det sønderjyske, der tilsammen udgør Davidsen Tømmerhandel A/S.
- Vi tror på, at afmatningen er midlertidig, og at vi om nogle måneder igen har travlt. Derfor ville vi meget nødigt skille os af med vores mange dygtige medarbejdere og bestemte os for at tænke i nye baner, så vi kunne fastholde alle ansatte, fortæller Helle Have, der er HR-chef.
Resultatet blev en massiv efteruddannelsesindsats rettet mod det store flertal af virksomhedens 250 medarbejdere, såvel timelønnede som funktionærer. I dialog mellem ledelse og medarbejdere og samarbejde med AMU-center samt handelsskole blev der udarbejdet et omfattende uddannelseskatalog.

Photoshop og førstehjælp

Over 100 medarbejdere har været på kursus i førstehjælp og i ergonomi, som skal forebygge forkerte løft og arbejdsstillinger. Adskillige har taget truck- eller krancertifikat. Andre har valgt kurser i dansk, matematik eller it, ligesom der har været målrettede kurser for chauffører i at køre benzinøkonomisk og hensynsfuldt.
- Vi har søgt at skabe en rød tråd i uddannelsestilbuddene og desuden lagt vægt på, at det ikke alene skulle være uddannelse, som kan bruges i arbejdstiden, men også når børnene trænger til hjælp med lektierne eller man sidder hjemme ved computeren. Derfor har vi også tilbudt kurser i at lave hjemmesider eller arbejde med Photoshop eksempelvis, fortæller Helle Have.
Det er første gang, Davidsen Tømmerhandel så systematisk har sat efteruddannelse på dagsordenen, men det bliver ikke den sidste, er HR-chefen overbevist om.
- Ideen blev fra starten modtaget rigtigt godt, og vi har kun hørt positive reaktioner fra medarbejderne i takt med, at kurserne er blevet afviklet. Desuden har vi haft et vældigt godt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Selv om der var stor travlhed på AMU-centret, lykkedes det at få vores ønsker og tidsplan opfyldt. For eksempel at kurserne i ergonomi tog afsæt i medarbejdernes helt konkrete dagligdag, så de bedre kan passe på sig selv og hinanden, siger hun.

Klar til ny travlhed

Ved udgangen af februar ebber uddannelsesindsatsen ud, for med forårets komme forventer virksomheden på ny en pæn travlhed. I det sønderjyske glæder man sig over, at det takket være de mange kursusaktiviteter, kombineret med afvikling af ferie og afspadsering samt anden intern planlægning, ikke har været nødvendigt at sige farvel til en eneste medarbejder trods den økonomiske afmatning.
- Det tager tid og ressourcer at lære nye medarbejdere op samtidig med, at det er trist at skille sig af med ansatte, vi er meget glade for. Derfor er vi meget tilfredse med denne løsning, hvor alle medarbejdere er blevet tanket op med ny viden og input, så vi er parate til at yde en endnu bedre service overfor vores kunder, siger Helle Have.

Virksomheder skal kende mulighederne

Dansk Erhverv, som repræsenterer virksomheder inden for fortrinsvis handel og service, opfordrer sine medlemmer til at granske mulighederne for at iværksætte efteruddannelse, når de i denne tid rammes af recession. Virksomhederne vil derved kunne spare lønomkostninger, fastholde samt opkvalificere medarbejdere og få et pusterum til at se, hvor alvorlig krisen tegner sig.
- Afskedigelser kan ikke undgås, men det er vigtigt at se på mulighederne for at bremse en stor vækst i ledigheden ved i stedet at styrke kompetenceudviklingen blandt medarbejderne. Det har vi søgt sammen med HK/Handel at gøre opmærksom på ved at sætte fokus på de konkrete muligheder og redskaber, der findes, herunder de fonde til kompetenceudvikling, der er blevet skabt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne sidste år, siger Laurits Rønn, der er direktør i Dansk Erhverv.
Efter en årrække med stor travlhed i mange brancher er der sine steder givetvis et efterslæb i opkvalificeringen, som virksomhederne med fordel kan søge at indhente i den kommende tid, vurderer han.
Organisationen er også i tæt dialog med uddannelsesinstitutionerne om at få sat skub i mere efteruddannelse. Og kursusaktiviteterne er i betydelig stigning over hele landet, lyder meldingerne til Danske Erhvervsskoler, som repræsenterer 60 handelsskoler, tekniske skoler og AMU-centre.

Uddannelseskonsulenter i nøglerolle

Foreløbig er det især ledige inden for den hårdt ramte bygge- og anlægsbranche, som er under opkvalificering. Men i takt med at recessionen er godt på vej til at brede sig til områder som handel og service, vil aktiviteterne også øge her, forudser Peter Sørensen, der er konsulent hos Danske Erhvervsskoler.
- Vi vil uden tvivl se en betydeligt øget efteruddannelsesindsats alene i år, men hvor omfattende, den samlet bliver, er det umuligt at spå om, ligesom det heller ikke er til at vurdere på nuværende tidspunkt i hvor høj grad, den vil brede sig til gruppen af beskæftigede, siger han.
Skolernes uddannelseskonsulenter kommer til at spille en nøglerolle i dialogen med såvel ledelsen som medarbejdere i de mange små og mindre virksomheder, som ikke selv har en strategi for efteruddannelse, påpeger Peter Sørensen.
- Under trepartsforhandlingerne blev de almene fag som dansk og matematik i regi af den Forberedende Voksenuddannelse udpeget som et vigtigt indsatsområde. For mange virksomheder vil områder som samarbejde, kvalitetsudvikling samt naturligvis de rent faglige kompetencer desuden være meget relevante styrke.

Forbund ønsker uddannelsespakke

Forbundet 3F, som organiserer knap 350.000 kortuddannede, efterlyser en statslig uddannelsespakke som supplement til de to bankpakker, Folketinget på kort tid har vedtaget for at imødegå den finansielle krise.
Forbundet har på meget få måneder oplevet en eksplosiv stigning i antallet af ledige til nu ti procent. Nu må politikerne mere direkte tage del i udfordringen med at skabe jobrotation, kompetenceafklarende projekter og stimulere til øget efteruddannelse, så det danske arbejdsmarked er mere konkurrencedygtigt, når krisen om nogen tid begynder at aftage, mener 3F.

Links:
UVM
www.vidar.dk
www.kompetencefonde.dk