Kriterier för god handledning

 

Betydelsen av livslång vägledning som stöder det livslånga lärandet ses som ett redskap för att utveckla kompetensen, öka och upprätthålla sysselsättningen, stöda rörlighet mellan yrken och främja ett aktivt medborgarskap.

För att utveckla och trygga kvaliteten på den elev- och studiehandledning som ges inom grundläggande utbildning samt inom gymnasie- och yrkesutbildning har Utbildningsstyrelsen gett ut en rekommendation om kriterier för god handledning. Utbildningsstyrelsen rekommenderar att utbildningsanordnarna tar i bruk kriterierna under läsåret 2014–2015.

Läs mera>>>

Länk till publikationen>>>