Kronologi over Muhammed-affæren

 

Kronologi over Muhammed-affæren

30. september 2005: Morgenavisen Jyllands-Posten offentliggør er tegninger af profeten Muhammed

9. oktober 2005: Talsmænd for Det Islamiske Trossamfund i Danmark forlanger en undskyldning af Jyllands-Posten

14. oktober 2005: Demonstration i København.

19. oktober 2005: 11 ambassadører fra muslimske lande anmoder om et møde med den danske statsminister med henblik på at foranstalte et statsligt indgreb mod Jyllands-Posten.

November-december 2005: En delegation af danske muslimer rejser til mellemøsten og holder møder med religiøse ledere. De medbringer ud over tegningerne også nogle fotos, som intet har med hverken Jyllands-Posten eller Danmark at gøre. Det ene forestiller en mand klædt ud som en gris. Det viser sig at stamme fra en fransk grise-festival.

28. november 2005: Egyptens udenrigsminister skriver i et brev til både den danske regering, Kofi Annan og EU, at man ikke ønsker, at regeringen tager skridt mod Jyllandss-Posten, men blot at den fordømmer angreb på andres tro. Det brev får danskerne først kendskab til i februar 2006.

29. december 2005: Den Arabiske Ligas udenrigsministre kritiserer den danske statsminister for hans håndtering af sagen.

Den 1. januar 2005: Den danske statsminister holder nytårstale til nationen og betoner betydningen af både ytringsfrihed, religionsfrihed og gensidig respekt.

10. januar: Den norske avis Magazinet offentliggør tegningerne.

21. januar: Den internationale sammenslutning af muslimske lærde bebuder opfordring til handelsboykot.

26. januar: Handelsboykot begynder i Saudi-Arabien

29. januar: Libyen lukker sin ambassade i Danmark. Jyllands-Postens kulturredaktør bliver interviewet på Al Jazeera og beklager, at avisen med tegningerne uforvarende er kommet til at såre troende muslimer unødigt

30. januar: Jyllands-Postens ansvarshavende redaktør udsender en erklæring på internettet på dansk, engelsk og arabisk og undskylder den krænkelse, tegningerne har medført, men ikke selve offentliggørelsen af dem, da den hverken strider mod dansk lov eller mod dansk presseetik

5. februar: Den danske Ambassade i Damaskus, Syrien bliver raseret. Senere breder den trend sig til Libanon, Det Palæstinensiske Selvstyre, Iran, Indonesien og Pakistan.

Februar 2006: Protester mod tegningerne i hele Mellemøsten, Indonesien, Pakistand og Filippinerne.


BOKS:

Jyllands-Postens undskyldning til den arabiske verden:

Offentliggjort 30. januar 2006 21:31

Ȯrede medborgere i den muslimske verden:

Morgenavisen Jyllands-Posten går ind for demokrati og religionsfrihed og respekterer ethvert menneskes ret til at dyrke sin egen religion. Alvorlige misforståelser omkring nogle tegninger af profeten Muhammed har ført til megen vrede og på det seneste også til boykot af danske varer i muslimske lande.

Tillad mig at rette disse misforståelser.

Morgenavisen Jyllands-Posten bragte den 30. september i fjor 12 bladtegneres bud på, hvordan profeten Muhammed kunne have set ud. Det skete som led i en aktuel debat om ytringsfrihed, som vi sætter meget højt i Danmark.

De 12 tegninger var efter vores opfattelse sobre og var ikke tænkt som krænkende. De var ikke i strid med dansk lovgivning, men har uafviseligt krænket mange muslimer, hvilket vi skal undskylde. Siden har der i den muslimske verden cirkuleret nogle krænkende tegninger, som aldrig har været bragt i Jyllands-Posten, og som vi aldrig ville have bragt, hvis vi havde fået dem tilbudt. Vi ville have afvist dem med henvisning til, at de krænkede vore etiske grænser. Jyllands-Posten lægger vægt på at holde en høj etisk standard, som bygger på respekt for vore grundlæggende værdier. Derfor er det ekstra beklageligt, at disse tegninger er blevet præsenteret, som om de havde noget med Jyllands-Posten at gøre.

Initiativet med de 12 tegninger er - måske på grund af kulturelt betingede misforståelser - blevet udlagt som en kampagne mod muslimer i Danmark og verden over.

Det må jeg kategorisk tilbagevise. Netop fordi vi går ind for religionsfrihed og respekterer den enkeltes ret til at dyrke sin egen religion ligger det os fjernt at krænke nogen på deres tro.

At det åbenbart alligevel er sket er altså utilsigtet.

Som følge af diskussionen om tegningerne har vi haft møder med repræsentanter for danske muslimer, og disse møder har fundet sted i en positiv og konstruktiv ånd, ligesom vi også på andre måder søger at etablere en givende dialog med de danske muslimer.

Det er Jyllands-Postens ønske, at forskellige befolkningsgrupper skal leve i fred og harmoni med hinanden, og at de diskussioner og uenigheder, som altid vil præge et dynamisk samfund, gennemføres i gensidig respekt.

Derfor har avisen også bragt mange artikler, som beskrev de positive sider af integrationen. Blandt andet i et særtillæg, der hed Bidragerne, og som fortalte om en række muslimer, der har fået succes i Danmark. Tillægget blev belønnet med en pris fra EU-Kommissionen.

Jyllands-Posten tager afstand fra symbolske handlinger, der er egnede til at dæmonisere bestemte nationaliteter, religioner og befolkningsgrupper.

Med venlig hilsen
Carsten Juste
Chefredaktør«

Relevante hjemmesider:

1.Privat blog, der viser de 12 tegninger: http://straabrok.blogspot.com/2006/01/her-er-muhammed-tegningerne.html
2. Jyllands-Posten: www.jp.dk
3. Dansk Journalistforbundet: www.journalistforbundet.dk
4. Foreningen Moderate Muslimer. www.moderatemuslimer.dk
5. Foreningen Demokratiske Muslimer: www.demokratiskemuslimer.dk
6. Det Danske Udenrigsministeriums side om Muhammed-tegningerne: www.drawings.um.dk/en
7. Wikipedias dækning: http://da.wikipedia.org/wiki/Muhammed-tegningerne
8. Dansk Folkeparti: www.danskfolkeparti.dk