Kuinka pitkälle AHOT-kehitystyö on edennyt Pohjolassa?

Pohjoismainen seminaari Tukholmassa 23. marraskuuta 2018

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL ja Ruotsin Skolverket (kouluasioiden virasto) järjestävät marraskuussa 2018 pohjoismaisen seminaarin. Tilaisuuden lähtökohtana on EU:n vuonna 2012 antama suositus, jonka mukaan jäsenmaiden tulee laatia aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen (AHOT) strategia vuoteen 2018 mennessä. AHOT-asiantuntijaverkosto laati pari vuotta sitten aiheesta raportin (Roadmap 2018 / Färdplan 2018). Siinä annetaan ehdotuksia indikaattoreista, joita maat ja alueet voivat käyttää saadakseen käsityksen AHOT-työn tilanteesta tietyn maan, alueen, alan tai organisaation osalta. Marraskuun seminaarissa esitellään raportti sekä asiantuntijoiden arvio kunkin maan tilanteesta. Lisää aiheesta (ruotsiksi): Färdplan 2018.

Seminaarissa käsitellään myös laadun merkitystä AHOT-työssä, ja NVL esittelee AHOT-työn laatumallin. Konferenssin kohderyhmänä ovat strategisesti tärkeät henkilöt, jotka työskentelevät AHOT-asioiden parissa kansallisella tai kansainvälisellä tasolla eri aloilla Pohjoismaissa.

Lisätietoa seminaarista ja ilmoittautuminen.