Kuka maksaa hömpän?

 

Jos töissä mättää, kannattaa perehtyä tähtien asentoihin. Se onnistuu Tampereen seudun työväenopistossa.

Laki antaa raamit

  • Lain mukaan vapaa sivistystyö järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta.
  • Näin edistetään ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia, kansanvaltaisuutta, moniarvoisuutta, kestävää kehitystä, monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyttä.
  • Oppilaitokset päättävät, miten ne toteuttavat lain antamia tehtäviä.
  • Kursseja voidaan järjestää myös maksullisena palvelutoimintana.

 

”Kaivamme esiin astrologian kuvaamia voimavaroja, joita voisit hyödyntää nykytilanteessa. Kerää mukaan tietoja: firman perustamishetki, pomon tai työtoverin syntymäaika ja paikka, tutkitun työpaikan ensimmäisen työpäiväsi aloituskellonlyömä”, luvataan ”Työelämän astrologiaa” -kurssin esittelyssä.

Maksamalla 36 euroa saa 18 tuntia opetusta. Opiston kevätohjelmassa ovat myös muun muassa ”Lasten homeopaattinen hoito”,”Reiki” ja ”Perinteinen parranajo”.

Vapaasta sivistystyöstä leikataan lähivuosina 18,5 miljoonalla eurolla. Näinkö verovaroja kuuluu käyttää?

Uskottavuus koetuksella

Ei näin, pohtii valtiovarainministeri Antti Rinteen (sd.) poliittinen valtiosihteeri Esa Suominen. Löydettyään tamperelaisopiston ohjelmasta työelämän astrologian kurssin hän avasi keskustelun vapaan sivistystyön kurssien rahoituksesta.

”Jos julkisella tuella toteutetaan opetusta, joka pohjaa esimerkiksi horoskooppien käyttämiseen työnhaun tukena − ei siis käsittele astrologisia uskomuksia psykologisesta tai sosiologisesta näkökulmasta vaan ottaa ne  niin sanotusti todesta − on todella vaikea perustella kestävästi toiminnan rahoittamista, kun rahat ovat tiukalla.

Valtiosihteeri Esa Suominen toivoo opistoilta harkintaa verorahan käytössä.

Valtiosihteeri Esa Suominen toivoo opistoilta harkintaa verorahan käytössä.

Kokonaisuudessa tällaiset kurssit ovat taloudellisessa mielessä merkityksettömiä. Silti ne leimaavat koko vapaata sivistystyötä ja ruokkivat käsitystä ’humpuukikoulutuksesta’.

Totta kai omalla rahallaan ja riskillään saa vapaassa maassa tehdä ihan mitä hyvänsä, kunhan ei riko lakeja. On kuitenkin hyvä kysyä, miten paljon verovaroista pitää tukea harmaan alueen toimintaa. Sekin resurssi on jostain muusta pois.

Oppilaitosten on tulevaisuudessakin saatava itse tulkita lain niille antamia tehtäviä, sillä niissä parhaiten tunnetaan asukkaiden tarpeet.

Kannatan mahdollisimman laajaa kurssitarjontaa. Valittamista on vain näistä muutamista hilipatipippaa-kursseista. Lähtökohtaisesti opetuksen tulisi pohjautua tieteelliseen tietoon.”

Vapaus ennen kaikkea

Vapaan sivistystyön on pidettävä kiinni vapaudestaan, kuuluu tamperelaisrehtori Matti Saaren mielipide. Se tarkoittaa, että asiakkaille tarjota sitä, mitä he tarvitsevat.

”Länsimaisen yhteiskunnan perusarvo on vapaus. On vanhanaikaista ajatella, mikä on soveliasta tai saako oppiminen olla viihdyttävää. Kyllä ihmisellä pitää olla sen verran huumorintajua, että ei ryhdytä hiuksia halkomaan. Vuosien varrella kritiikkiä on tullut lähinnä toimittajilta ja poliitikoilta. Jos ryhdytään hyppimään sen mukaan, mistä joku milloinkin pahoittaa mielensä, mitä sitten teemme?

Rehtori Matti Saari yllättyi kurssista.

Rehtori Matti Saari.

Mihin raja vapaan sivistystyön rahoituksessa edes vedettäisiin? Takavuosina lääninhallitus sanoi, että julkisella rahalla ei saa järjestää vesijumppaa.

Meillä on yli 2 000 kurssia vuodessa. En puutu yksittäisiin kursseihin vaan luen valmiin ohjelman. Suunnitteluvastuu on kunkin sektorin suunnittelijalla. Myönnettäköön, että itsekin ihmettelin astrologiakurssin sisältökuvausta. Toki aion keskustella kurssista vastuuopettajan kanssa.

Noudatamme Tampereella tilaaja-tuottajamallia: tuotamme sitä, mitä kaupunki meiltä tilaa. Marssijärjestys on se, että apulaispormestari ja tilaajapäällikkö sanovat linjaukset. Meillä on ollut loistava yhteistyö.

Toimintaamme valvoo kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen johtokunta. Sielläkään ei käsitellä nippeleitä vaan suuria linjoja. Porukka on todella avarakatseista ja mukavaa.”

Kuluttajaa ei saa harhauttaa

Tampereen apulaispormestari, vihreiden eduskuntavaaliehdokas Olli-Poika Parviainen pitää tärkeänä, että asiakkaalle kerrotaan, mihin tietoon kurssi perustuu.

Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta tilaa työväenopistolta teemakokonaisuuksia, jotka opisto toteuttaa kuten parhaaksi katsoo. Rehtorilla on oltava valtuudet puuttua valmiiseenkin ohjelmaan, sillä hän vastaa sopimuksemme toteutumisesta.

Apulaispormestari Olli-Poika Parviainen korostaa kuluttajansuojaa.

Apulaispormestari Olli-Poika Parviainen korostaa kuluttajansuojaa.

Vapaan sivistystyön yksi tehtävä on edistää hyvinvointia. Astrologia voi toki olla hauskaa ajanvietettä, ja se voidaan nähdä kulttuurihistoriallisena ilmiönä, koska ihmiset ovat siihen uskoneet. Sen mukanaolon ohjelmassa voi perustella antropologisilla syillä.

Opistoilla tulee olla laaja vapaus toteuttaa tehtäväänsä, emmekä kiellä sisältöjen järjestämistä. Kuluttajansuojan on kuitenkin oltava kunnossa. Taloudellisilla tai millään muillakaan verukkeilla ei saa johtaa ihmisiä harhaan.

Jos kurssi perustuu uskomukseen eikä tietoon, se on tuotava selvästi esiin markkinoinnissa. Vaikkapa homeopatiaa ei ole kyetty tieteellisesti todistamaan päteväksi hoitomuodoksi.

Työväenopiston tulee noudattaa voimassa olevia säädöksiä ja lakeja. On syytä selvittää, rikkooko esimerkiksi astrologian kurssille vaaditut tiedot työnantajasta henkilötietolakia.

Niin sanotut hömppäkurssit on nähtävä yksityiskohtana suuressa tarjonnassa.  Valtaosa siitä on varsin relevanttia.

Kun pari vuotta sitten edellisen kerran kävimme keskustelun työväenopiston tarjonnasta, opiston kanta oli, että hömppäkurssien tuotoilla rahoitetaan painavan asian kursseja. Kustannusten erittely kurssiesittelyssä olisi siten perusteltua.”

The post Kuka maksaa hömpän? appeared first on Souli.