Kultur för alla

Frågan om kulturens roll i våra liv och hur vi ska göra den tillgänlig för alla står i centrum i ny finsk artikelsamling.

 
Fotograf: Mortti Saarnia Fotograf: Mortti Saarnia

Konst är lika väsentligt som hälsovård, och borde på samma sätt vara tillgängligt för alla. Ändå är det många vuxna som hamnar utanför kursutbudet, till exempel inom musik.

Forskarna Tuulikki Laes och Pauli Rautiainen förklarar sina tankar i KVS senaste Aina-publikation. I många kommuner är det arbetar- och medborgarinstituten som ansvarar för grundutbildningen inom konst och kultur.

Nya strukturer behövs

De menar att hela strukturen behöver förnyas, och det radikalt. De är också kritiska till den offentliga diskussionen om konst och kultur. Enligt dem handlar det alltför ofta om ett nyttoperspektiv. Men kultur är mycket mer än så.

– Den är inte bara till för sådana som vill bli bättre, eller sådana som vill använda det i ett visst syfte, säger Pauli Rautiainen.

Källa: Aina-media