Kulturarv tilgjengelig for alle

 
- Man kan knapt forestille seg hvilken mulighet studenter, kunstelskere og forskere får til å studere, kombinere og undersøke alle medlemslandenes kulturskatter på nettet, sier EU-kommisjonens leder José Manuel Barroso.
Du kan lese mer her: www.abm-utvikling.no/digitalt-abm/europeana-har-apnet.html
www.europeana.eu