Kulturell mångfald får stöd

 

Det är särskilt språk- och kulturminoriteter, som t.ex. invandrar- och romerföreningar som får understöd. De största understöden går till ryskspråkiga föreningar och till Kassandra r.f. som ordnar mångkulturell konstverksamhet. Förutom minoritetsgrupperna fick sådana finländska medborgarorganisationer under-stöd som bedriver verksamhet mot rasism och för tolerans.
Kulturverksamhet på samiska samt sameorganisationernas verksamhet får årligen ett särskilt understöd av undervisningsministeriet. Understödet delas ut av sametinget. 

Läs mera på Minedu.fi