Kulturelt mangfold - i hele 2008

 
Trond Giske ønsker å sette et spesielt fokus på og øke bevisstheten om kulturelt mangfold, og fra 2008 skal kulturinstitusjoner i større grad enn i dag speile det mangfoldet som faktisk finnes i Norge. Målet er å gjøre Norge til et velfungerende flerkulturelt samfunn.
Kulturministeren vil presentere regjeringens planer og visjoner for "Mangfoldåret 2008". Under en konferanse i Drammen 20. mars.
Bente Guro Møller skal lede året.