Kunde møter karriereveileder

Veilederen tegner opp «kunnskap om meg selv». Det er innsyn. Ved siden av noterer hun «muligheter der ute», altså utsyn. Alt sammen befinner seg i den nedre og brede delen av en pyramide. Så går hun videre oppover i pyramiden, til problemløsningsprosessen, og på toppen ligger det noen «tankefeller» og flyter.

 
Den blide og engasjerte gjengen ved Karrieresenter Telemark. Fra venstre: Tone Vassbotn, Kirsten Marie Norendal, Lisa Quagliata, Kjersti Isachsen og Vegar Grislingås Bente Jønsberg. Den blide og engasjerte gjengen ved Karrieresenter Telemark. Fra venstre: Tone Vassbotn, Kirsten Marie Norendal, Lisa Quagliata, Kjersti Isachsen og Vegar Grislingås

- Hei! Jeg trenger jobb, og er blitt anbefalt å stikke innom her på Karrieresenter Telemark.
- Hei! Fint, du har fått time hos meg. Sett deg ned så tar vi en prat. Først av alt ser vi på hva som er din bestilling her hos oss, vi skriver det øverst på flip-over-arket her.
- Min bestilling? Tja, jeg har mistet jobbet, og trenger hjelp til å få meg en ny jobb. Det er kjipt å gå arbeidsledig.
- Jeg er din støttespiller og kan hjelpe deg på veien fram til et godt valg for din videre karriere. Først av alt handler det om mer kunnskap, kunnskap om deg selv, hva kan du? Hvem er du? Hva vil du? Hvilke planer eller drømmer har du? Og videre er det spørsmål om hvilke muligheter som finnes der ute. Dette skal vi jobbe med.
- Jeg har jobbet mange steder, med mye forskjellig. Trivdes godt på den siste jobben, men jammen skulle de nedbemanne, og da røk jeg ut. Jeg kan egentlig ingenting spesielt. Det blir vanskelig for meg å få jobb nå.
- Det er klart du kan, men som de fleste av oss, blir du fanget i «tankefeller», slik som ganske typisk «Det blir vanskelig for meg å få jobb nå.»
- Ja, jeg blir ganske negativ av å gå rundt uten jobb… det er en slags felle ...
- Hva med den siste jobben din, hva gjorde du der? Når vi lister opp arbeidsoppgavene dine, ansvaret du hadde, så ser vi med en gang at du kan mye, du har opparbeidet deg kompetanse. Og når du legger sammen erfaring og kompetanse fra alle jobbene dine, blir det betydelig. Du har kanskje drevet med noe på fritid også som har gitt deg kompetanse? Dette skal vi jobbe med.
- Kanskje, når du sier det ... Jeg har lært å bruke mange dataprogram, lage databaser, og jeg kunne kjøre en litt komplisert dreiemaskin, jeg var faktisk bedre på den enn mange av de andre ...
- Dett er en god begynnelse, nå kan vi sette opp en systematisk arbeidsplan for deg. Jeg forstår at du ikke har laget en CV, så vi kan begynne med det. Til neste time kan du skrive ned hvor du har jobbet, hvor lenge, hvilke arbeidsoppgaver du hadde og ellers ta med eventuelt organisasjonsarbeid på fritid.

Dialogen ovenfor er diktet opp, men ligner på første møte i en vanlig veiledningssituasjon ved Karrieresenter Telemark. DialogWeb har snakket med Kjersti Isachsen som er daglig leder ved Karrieresenter Telemark i Skien. De har snart sju års fartstid som karrieresenter, og har stor pågang av kunder.

Hjelp til å finne sin rette hylle

Kundene ved karrieresenteret er i første rekke enkeltpersoner som ønsker hjelp til å finne veien videre. Det er personer i jobb, arbeidssøkere, sykemeldte, utbrente, studenter og personer i ulike andre livssituasjoner. Karriereveiledningen er et offentlig og gratis tilbud for den enkelte, og det er også et verktøy for myndighetene for å bidra til at flest mulig kommer i arbeid.
- Vi skal hjelpe våre kunder til å finne sin rette hylle i arbeidslivet, sier daglig leder Kjersti Isachsen. - Vi ønsker å hjelpe dem til å jobbe med sin egen situasjon, slik at de blir trygge og kompetente arbeidssøkere, og hjelpe dem til å velge slik at jobb og privatliv går i hop. Det er viktig å innse at «hylla» ikke behøver å være den samme hele livet. Som mennesker står vi overfor mange endringer, og kanskje trenger vi noen ganger å flytte på oss, eller gå videre til ny jobb eller mer utdanning.
- Karrieresenteret har flere oppgaver enn å veilede enkeltpersoner?
- Vi er et ressurs- og kompetansesenter for karriereveiledning, og skal levere kompetanseutvikling til rådgivere i grunnopplæringen og veiledere i NAV (Arbeids- og velferdsetaten) i hele fylket. Sewww.karrieresentertelemark.no. I samarbeid med Høgskolen i Telemark har vi også bygd opp et 15 studiepoengs studium i «Veiledning i offentlig sektor», hvor karrieresenterets egne ansatte er forelesere og veiledere.
- Telemarksbedriftene, får de glede av veiledningskompetansen deres?
- Vi kan bistå bedrifter i omstilling og nedbemanning, i samarbeid med NAV.

En forskjell

Oppgavene er mange, og Karrieresenter Telemark vil så gjerne bety noe for befolkningen.
Vi utgjør en forskjell, heter det i karrieresenterets visjon.
De har plassert seg midt i Skien, men skal også betjene personer som bor på andre kanter av fylket. Telefon og internett-telefon er greie redskaper for de som ikke ønsker å komme til Skien. De fleste kundene kommer igjen til ny time, og får gjerne to-tre veiledningstimer. Helt opp til 5-6 timer kan en få. Mellom timene jobber kunden med oppgaver, det kan være egen CV, eller interesseutforskning og klargjøring av egne ønsker.
- Interesseutforskning?
- Det betyr ganske enkelt å utforske egne interesser. Her har vi nyttige verktøy, både bildebaserte og webbaserte, som hjelper kunden til å finne fram til hva en er interessert i å jobbe med, og hvilke interesseområder som kan være aktuelle.

1000 veiledningstimer

Kjersti Isachsen og hennes medarbeidere hadde i løpet av fjoråret nærmere 1000 veiledningstimer, fordelt på 500 personer med forhåndsbestilte timer, og godt over hundre i kortere drop-in-timer, som senteret åpner for en dag i uka.
Veiledning ved karrieresenteret skiller seg fra besøk på NAV, legebesøk og ulike offentlige tjenester ved at det ikke registreres i noen database eller register.
- Vi er en nøytral samtalepartner, og vi har taushetsplikt. Når veiledningen er ferdig, sletter vi alle opplysninger om kunden. I siste veiledningstime tar veileder og kunde en evaluering av veiledningen for å se hvilken nytte kunden har hatt av karrieresenteret. I tillegg får kunden også spørsmål om å svare på en anonym brukerundersøkelse.
Tallene fra 2013 tyder på at kundene i Telemark er særdeles godt fornøyd med den hjelpen de fikk på karrieresenteret.
Karrieresenter Telemark er et spleiselag mellom Telemark fylkeskommune og NAV Telemark. De fleste fylker i Norge har i dag karrieresentre, finansiert på fylkesplan. Men de har ulik organisering, og ikke alle tilbyr individuell veiledning. Noen fylker har ett senter som dekker hele fylket, mens andre har flere.

Nasjonal enhet for karriereveiledning hos Vox

Det ble etablert en nasjonal enhet for karriereveiledning i 2011, plassert hos Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Denne enheten koordinerer karriereveiledningsfeltet i Norge. Målet er å fremme tilgang til karriereveiledning for unge og voksne i alle livsfaser, å styrke kvaliteten i karriereveiledningen og bidra til likeverdige tilbud for alle målgrupper.

Enhetens rolle:
- samle kunnskap
- bygge nettverk
- gi faglige råd
- utvikle standarder
- gi innspill til politikkutforming
Leder for den nasjonale enheten: Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder, ingjerd.gaarder(ät)vox.no


Hva er karriereveiledning?

Den svenske forskeren Gunnel Lindh peker på at det kan være nyttig å snakke om et bredt og et smalt perspektiv i karriereveiledning, hvor det brede omfatter alle karriereveiledningsaktiviteter, mens det smale kun omhandler selve karriereveiledningssamtalen. OECDs definisjon legger det brede perspektivet til grunn.


Ny nordisk karriereveiledning

Konferansen «Ny nordisk karriereveiledning – hvor er vi og hvor går veien videre» finner sted 22. mai 2013 på Mastemyr utenfor Oslo. Den blir arrangert av Nordic Network of Careercounceling and Development i samarbeid med Vox.


Nettbasert karriereveiledning

Senter for IKT i utdanningen har satt i gang en pilot med nettbasert karriereveiledning, hovedsakelig for elever i videregående skole. Den er lagt opp som chat-basert veiledning på ettermiddagstid. Piloten går i Troms fylke, og tilbudet er tenkt å skulle dekke hele landet etter hvert.