Kunnande ur arbetsmarknadssynvinkel

De nordiska länderna satsar mycket på att utveckla lärande, men ständigt återkommande nya utmaningar som globalisering, digitalisering och förändringar i befolkningsstrukturen ökar behovet av nya utbildningsformer, tvärsektoriellt samarbete och bättre gemensamma lösningar.

 

Detta är utgångspunkten för ett nordiskt nätverk kring kompetenser som utgår från arbetslivets behov. Nätverket består av parter från arbetslivsorganisationer och utbildningsformer som diskuterar system och strukturer för identifiering av lärandet i Norden. Nätverket har bl.a. identifierat och synliggjort förbättrande av yrkesskicklighetsutveckling på arbetsplatser och menar att åtgärdsplanering av kompetensutveckling och utvecklande och skapande av system ur arbetslivssynvinkel förutsätter politiska åtgärder på nationell nivå samt förändringsåtgärder i företag, fackförbund och –föreningar och bland utbildningsarrangörer såväl lokalt som regionalt.

Nätverket ”Kompetanse sett fra arbeidslivet” har sammanfattat utmaningarna i en rapport för att inspirera och skapa utgångspunkter för en diskussion kring utvecklande av kunnandet. Rapporten rekommenderar bland annat att kunnande och färdigheter återvärderas, att det politiska samarbetet utvecklas, att arbetsmarknadsparters affärverksamhetsfärdigheter fördjupas samt att individens eget ansvar diskuteras. Dessa frågor diskuteras vid två miniseminarier; Helsingfors den 10 november och Jakobstad den 22 november. Tankar och konklusioner från diskussionerna i varje land sammanfattas i viktighetsordning och ligger till grund för ytterligare utvecklingsarbete nationellt och nordiskt. 

Rapport

Läs mer