Kunngjøring om islandsk kvalifikasjonsrammeverk for utdanning undertegnet

Utdannings- og kulturministeriet, Landsorganisasjonen ASÍ og Island Business SA, Kvasir Livslanglæringssentrenes forbund, Leikn, Voksenopplæringsforbundet, Akademikernes forbund og elev- og studentorganisasjonene i Island undertegnet en erklæring om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for islandsk utdanning den 12. oktober.

 

Rammeverket gir ett bilde av stadig økende krav om kompetanse i formell og uformell læring på Island. Signaturen er en milepæl i forhold til å fokusere på synligheten av livslang utdanning som foregår både i studier og arbeid men kompetanse rammeverk er først og fremst nyttig verktøy for publikum som en forbindelse mellom formell og uformell læring.

Se kvalifikasjonsrammeverket (på islandsk)

Kilde: Utdannings- og kulturministeriet www.mrn.is