Kunnskap, engasjement og deltakelse i norden – like muligheter?

 
Publicerad 2010

NVL-nettverket Hindringer i arbeidslivet, med representanter fra forskjellige sektorer, ønsket å få innsikt i og drøfte situasjonen i Norden for grupper som møter slike hindringer. I denne sammenhengen spesielt innvandrere og funksjonshemmede. 
Nettverket har hatt møter og seminarer i Norge, i Danmark, i Finland, på Island og har vært ansvarlig for fire seminarer, ett i hvert av landene. Nettverket har presentert sine tanker og eksempler i en workshop på konferanserne Equal Opportunities for All (Riga 3-4.12.2007) og Lifelong Learning as a Right? (Helsingfors 29-31.1.2009). 
Denne rapporten bygger på kunnskapen og diskusjonene fra møteplassene.