Kunnskap for bærekraftig utvikling - anbefalt litteratur

 

Anbefalt litteratur

Nedenfor er en liste over anbefalt litteratur om bærekraftig utvikling. Listen oppdateres etterhvert med nytt innhold:

yes Green Ingegerd (2012) «8 framgångsfaktorer från nordiska utbildningsprojekt som möter utmaningar i samhället.» NVL  og Norden 

yes Haanæs Øystein Rygg: «Glede driver klimaentusiaster» i forskning.no 19.01.2014 

yes Haukland Per Ingvar, «Transition Towns på norsk. En glokal strategi for bred verdiskaping og bærekraftig stedsinnovasjon» Telemarksforskning 2013 

yes Læssøe, Jeppe (2006) «12 veje til fremme af den folkelige deltagelse» i «Synlige skritt synlige mål», Stiftelsen Idébanken 

yes Læssøe, Jeppe og  Schnack Carsten, Breiting Søren, Rolls Simon (red.) (2009)  «Climate Change and Sustainable Development. The Response from the Education. The Recommendation from the International Alliance of Leading Education Institutes.”

yes Manninen Jyri, Árnason Hróbjartur, Liveng Anne, Green Ingegerd (2012) «Anaylsis of Nordic educational projects designed to meet challenges in society» NVL, Norden 

yes RCE Danmark «Uddannelse for bæredygtig udvikling – eksempler til inspiration» 

yes Sjøberg Svein (2009) «Naturfag som allmenndannelse – en kritisk fagdidaktikk» Gyldendal Akademisk 3. utgave

yes Stiftelsen Idébanken (2012) NORDIC –success stories in Sustainability

yes Stiftelsen Idébanken (2011) “SIGNALS – Local Action, success stories in Sustainability”

yes Stiftelsen Idébanken (2010) “Balanseboka – mellom nåtid og framtid»

yes Svedlund Ida (red) Nordiska Folkhögskolerådet (2011) «Att utbilda Världsmedborgare! – nordiska folkhögskolelærare inspirerar till pedagogiskt arbete kring hållbar utveckling og globalt medborgerskap» 

 yes Vennskap Nord-Sør «Vennskap som forandrer verden» 

yes Vennskap Nord-Sør (2914) «Review report 2014» http://issuu.com/vennskap/docs/vns_rapport_2014_web