Kunnskap for bærekraftig utvikling – en Nordisk pilot

Her presenterer vi noe av innholdet i alle de fire samlingen i kurset, bl.a. som inspirasjon til de som tenker seg å søke om studieplass på det nye kurset.

 

Presentasjon

Hvordan bevisstgjøre og engasjere Nordens befolkning til å bidra aktivt i arbeidet for en bærekraftig utvikling?

Nitten voksne fra forskjellige organisasjoner i de nordiske landene er spesielt opptatt av spørsmålet og er derfor deltakere i en nordisk utdanning som skal bidra til praktiske handlinger med spredningseffekt. Ved å kombinere teori med en rekke av gode praktiske eksempler og studentenes egne prosjekter legger vi vekt på å bygge handlingskompetanser som gir ”ringer i vannet”.

Deltakerne representerer en solid faglig bredde og engasjement. De møtes fire ganger i løpet av et år - hhv Norge, Danmark, Sverige og Finland for å få og dele kunnskap og erfaringer. I mellom samlingene arbeider de med tilknyttede prosjekter i egne organisasjoner og nettverk. Kvaliteten og gjennomføringen av prosjektene er grunnlaget for muligheten til å oppnå 15 studiepoeng.

Nordisk nettverk for voksnes læring, NVL, har gjennom flere år arbeidet for å synliggjøre behovet for kunnskap om bærekraftig utvikling. En ressursgruppe har på grunnlag av dette arbeidet utviklet forslaget til denne felles nordiske og tversektorielle etterutdanningsmodellen;  noe som ikke har vært forsøkt tidligere.
Voksenopplæringsforbundet,(www.vofo.no) søkte i samarbeid med Stiftelsen Idébanken (www.idebanken.no) og Yrkeshögskolen Novia, (www.novia.fi) Nordisk Ministerråds program «Green Growth the Nordic way» om finansiering til å teste ut modellen i praksis. Søknaden ble innvilget og piloten gjennomføres høsten 2014/våren 2015.

Målet med utdanningen er å gi studieforbund, frivillige organisasjoner, folkehøgskoler og andre spesielt interesserte et kunnskapsverktøy som skal bidra til forståelse for og engasjement i de utfordringene vi som lokale, regionale og globale samfunn står overfor.

Håpet er at den skal bidra til å forme et samfunn som har mot til å gjøre endringer til beste for seg selv og de neste generasjonene.Her presenterer vi noe av innholdet i alle de fire samlingen i kurset, bl.a. som inspirasjon til de som tenker seg å søke om studieplass på det nye kurset.

Første samling: 10 – 12. september 2014 (Norge) 
Sted og vertskap: Oslo v/VOFO, stiftelsen Idébanken og de norske folkehøgskolene

Presentasjoner fra første samling:Andre samling: 17 – 19.november 2014 (Danmark) 
Sted og vertskap: Samsø v/Samsø energiakademi
  NPU Malene Opsamling nov 2014 (3,21 MB)

  

Tredje samling: 4. – 6. mars 2015 (Sverige) 
Sted og vertskap: Göteborg, v/RCE Wäst Den 3. samlingen handlet om kommunikasjon og den dynamikken som oppstår i en god dialog, og hvordan selv gå inn i den, mentalt og fysisk. Faglig hadde samlingen to hovedfokus: Carl Lindberg presenterte GAP, Global action programme on education for sustainable development. Hvordan kan vi implementere programmet i vår egen hverdag? RCE Västra Götaland (Regional Centres of Expertise) og Stadsjord arbeider med tre prioriterte begreper innen en bærekraftig omstillingsprosess: Voice (hvilke stemmer), Void (tomme rom), vulnerability (sårbarhet) – hva skjer i omdanningsprosessen?. Det var interessant å se Stadsjordbruk i et Nordiskt och globalt perspektiv. Niklas Wennberg presenterte prosjektet Fra konsument til produsent i det gamle Slakthuset i Gøteborg. Han ser drømmen om en grønn by der folk kan dyrke sin egen mat bli til virkelighet.


Les mer>>> 

Carl Lindbergs presentasjon:  ESDKungälvMars-15 (2,98 MB)
 

Fjerde samling: 18 – 20.mai 2015 (Finland) 
Sted: Borgå i Finland

4. samling fant sted i Borgå i Finland 18. – 20. mai. Byen er Finlands nest eldste. En vakker by preget av at kulturarven blir godt tatt vare på. Vi fikk ta del i den gjennom selvsyn og spennende og levende formidling. Dette var den siste samlingen, så deltakerne også presenterte sin lokale prosjekter og fikk utdelt sine vel fortjente bevis for gjennomført kurs.

Hovedtemaer under samlingen var:

Olika certifieringsprogram för hållbar utveckling i kunskapsorganisationer -  Pilot baerkraft 19 5 2015 Tove Holm och Erkka Laininen

Lärarkompetenser för utbildning för hållbar utveckling, enligt UNECE:s principer, LES MER 

Martaförbundet. www.martha.fi/sv/forbundet  som driver et inspirerende og velorganisert arbeid for holdbar utvikling og en enklere hverdag.