Kunskapslyft i hela Sverige

Vi ser att genom att höja kunskapsnivåerna kan vi minska arbetslösheten i hela landet. Det gör vi genom satsningar på yrkesvux, komvux och folkhögskolor runt om i Sverige, skriver Björn Wiechel (S), riksdagsledamot från Västerbotten.

 
Björn Wiechel Björn Wiechel
Med regeringens nya kunskapslyft ser vi till att människor kan ta de arbeten som växer fram, att fler kan välja nya vägar i livet och att kompetensen i samhället ökar. Det är lika mycket en välfärdssatsning som en framtidsinvestering.
I den budget som började gälla från nyår satsar regeringen stort på ett nytt kunskapslyft. Det handlar om kraftigt utökat antal utbildningsplatser. Över 50000 i år, för att öka till över 80000 i slutet av mandatperioden.
Komvux och yrkesvux ökas med 19000 platser från 2016. Det kombineras med att regeringen inför rätten till komvux. Alla ska ha rätt att läsa in gymnasiekompetens, oavsett var vi bor.
Anledningen är att den kompetensen oftast är vad som krävs för att kunna få ett arbete. Att se till att alla rustas för arbetsmarknaden är därför en investering såväl i den enskilde som i samhället.
Satsningen på yrkesvux är även den viktig, för att kunna möta alla de växande yrkesbranscher som letar personal – och för att människor ska kunna ta de arbetena.
Källa: Folkbladet