Kunskapslyftet – Nästa stora frihetsreform

En rapport om att förverkliga det livslånga lärandet.

 

”ABF presenterar den första rapporten i serien ABF Opinion, som syftar till att bredda debatten om utbildning, bildning, kultur, folkrörelser och ett inkluderande samhällsbygge. I ”Kunskapslyftet – Nästa stora frihetsreform. En rapport om att förverkliga det livslånga lärandet.” presenteras flera förslag för ett modernt och ambitiöst kunskapslyft. Det är dags att förverkliga visionen om det livslånga lärandet för alla."