Kunskapstriangeln ska skapa tillväxt i Sverige och Europa

 
Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz har skickat ett brev till landets universitets- och högskolerektorer där han informerar om ministerrådets slutsatser och uppmanar dem att intensifiera arbetet med att stärka utbildningens och forskningens innovationskraft. Universitet och högskolor ombeds också rapportera in vilka insatser man redan idag gör.
www.regeringen.se/sb/d/11360/a/136736