Kunta- ja palvelurakenneuudistus etenee

 
Vapaassa sivistystyössä uudistus on vaikuttanut eniten kansalaisopistoihin. Kuntien määrä on laskenut 432 kunnasta (2005) nykyiseen 348 kuntaan. Kuntien yhdistymisen myötä opistoja on karsiutunut 20. Opistoja on tällä hetkellä 206, mikä lähes 80 opistoa vähemmän kuin 1990-luvulla. Niiden tilalle on muodostettu suurempia alue- ja seutuopistoja.
Ammatillisesti suuntautuneessa peruskoulutuksessa on toteutettu useita fuusioita. Niiden vaikutuksesta suurin osa koulutuksen järjestäjistä saavuttaa ammatilliselle peruskoulutukselle asetetun 50 000 asukaan väestöpohjavelvoitteen.
Kunta- ja palvelurakenneuudistus käynnistyi vuonna 2005 ja se jatkuu vuoden 2012 loppuun. Uudistuksen tavoitteena on elinvoimainen, toimintakykyinen ja eheä kuntarakenne sekä kattava ja taloudellinen palvelurakenne, joka turvaa laadukkaat palvelut ja niiden saatavuuden koko maassa.
Valtioneuvoston selonteko kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta: PDF