Kuntien ammatillinen aikuiskoulutustarjonta laajenee

 
Ruotsalaiskuntien järjestämä toisen asteen aikuiskoulutus (Komvux) tarjoaa pääosin teoriapohjaista lukio-opetusta. Toisen asteen ammatillisia opintoja järjestetään huomattavasti vähemmän, koska niiden toteuttaminen on usein paljon kalliimpaa. Vuoden 2009 budjettiesityksessä hallitus on varannut lisärahoitusta opiskelupaikkojen lisäämiseksi toisen asteen ammatilliseen aikuiskoulutukseen. Seuraavan kolmen vuoden aikana tähän tarkoitukseen tullaan käyttämään yhteensä 1,2 miljardia kruunua, johon sisältyvät opintotuen kustannukset.
www.regeringen.se/sb/d/10942/a/111679