Kuntien järjestämä perusasteen aikuiskoulutus: katsaus kansallisiin tilastoihin ja kuntien käytänteisiin

 

Raportissa on tietoa muun muassa muun muassa tämän koulutusmuodon levinneisyydestä, koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden taustasta, läpäisyasteesta, oppimistavoitteiden saavuttamisesta ja toimeentulosta sekä opiskelutarjonnasta ja opiskeluvalinnoista. Raportissa kuvaillaan myös tapaustutkimuksissa tarkasteltujen kuntien haasteita ja niiden edellytyksiä vastata opiskelijoiden tarpeisiin.

Lataa raportti (ruotsiksi) Skolverketin julkaisutietokannasta: www.skolverket.se/2.3894/publicerat/publikationer