Kuntien kotouttamistoimenpiteiden tuloksissa eroja

Tanskalainen kuntien ja alueiden tutkimuslaitos KORA on koonnut pakolaisten ja maahanmuuttajien työllistymistä käsittelevän tutkimuksen tuloksia julkaisuunsa ”Integration. Vejen til arbejdsmarkedet” (Kotouttaminen. Tie työmarkkinoille”).

 

Tutkimuksessa on tutkittu useita tekijöitä, joita analysoidaan ja kuvaillaan teema-artikkeleissa. Yksi tutkimuksen tuloksista on, että kuntien kotouttamistoimilla on saatu aikaan hyvin erilaisia tuloksia. Kunnissa, joissa käytetään enemmän aktivointia, palkkatukea ja työharjoittelua, saadaan työllistettyä useampia heikossa asemassa olevia maahanmuuttajia kuin niissä kunnissa, joissa käytetään enemmän passiivisia tulonsiirtoja, aktivointia ja koulutusta. Toisesta artikkelista ilmenee, että 65 % perheenyhdistämisen kautta länsimaiden ulkopuolelta tulleista maahanmuuttajista saa töitä kolmen vuoden sisällä, kun taas pakolaisten on vaikeaa saada jalansijaa.

Jokaisessa artikkelissa analysoidaan ja pohditaan tulosten mahdollisia syitä. Artikkeleja voi lukea yksi kerrallaan.

Lataa julkaisu tästä